Zarząd

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego, które odbyło się 3 lipca 2021 roku, druhowie OSP Szynkielów spośród swojego grona wybrali do zarządu 9 strażaków. W wyniku tego ukonstytuował się następujący Zarząd OSP

Marcin Gronek

Marcin Gronek

Z-ca Prezesa
Dawid Graczyk

Dawid Graczyk

Z-ca Prezesa
Robert Graczyk

Robert Graczyk

Naczelnik
Robert Fijałkowski

Robert Fijałkowski

Z-ca Naczelnika
Leszek Graczyk

Leszek Graczyk

Skarbnik
Mateusz Kolanek

Mateusz Kolanek

Sekretarz
Dominik Łuczak

Dominik Łuczak

Gospodarz
Dawid Patyk

Dawid Patyk

Kronikarz

Komisja Rewizyjna

Maciej Pietralczyk

Maciej Pietralczyk

Przewodniczący Komisji
Patrycja Domańska

Patrycja Domańska

Sekretarz Komisji
Michał Adamkowski

Michał Adamkowski

Członek Komisji