Liczba interwencji w bieżącym roku

41
Ogółem
14
Pożary
27
Miejscowe zagrożenia