Przekaż 1% swojego podatku na
Ochotniczą Straż Pożarną w Szynkielowie

Jako OPP wybierz:
Związek Ochotniczych Straży Pożarnej RP
W zeznaniu PIT podaj numer:
KRS 0000 116 212
Jako cel szczegółowy 1% wpisz:
OSP Szynkielów
Szynkielów 49
98-313 Konopnica

 1procent