Nasze osiągnięcia

2022

2022

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Osjakowie

Męska drużyna pożarnicza - II miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce
MDP męskie - I miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Wieluniu

Męska drużyna pożarnicza - VI miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - VI miejsce
MDP męskie - III miejsce


IV Lututowski Bieg Strażaka

III miejsce

2021

2021

III Lututowski Bieg Strażaka

VII miejsce

2020

2020

II Lututowski Bieg Strażaka

XIV miejsce

2019

2019

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Konopnicy

Męska drużyna pożarnicza - III miejsce
MDP męskie - I miejsce
MDP żeńska - II miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Skomlinie

Męska drużyna pożarnicza - IV miejsce
MDP męskie - IV miejsce


I Lututowski Bieg Strażaka

II miejsce

2018

2018

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Osjakowie

Męska drużyna pożarnicza - II miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce
MDP męskie - III miejsce
MDP żeńska - II miejsce

2017

2017

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Konopnicy

Męska drużyna pożarnicza - I miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce
MDP męska - II miejsce
MDP żeńska: II miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Czarnożyłach

Męska drużyna pożarnicza - V miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce

2016

2016

Wojewódzkie Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej w Opocznie

IV miejsce

2015

2015

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Osjakowie

Męska drużyna pożarnicza - II miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce
MDP męskie - III miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Osjakowie

Męska drużyna pożarnicza - I miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce

2014

2014

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Osjakowie

Męska drużyna pożarnicza - V miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce
MDP - II miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Masłowicach

Męska drużyna pożarnicza - I miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce


Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze w Moszczenicy

Męska drużyna pożarnicza - XIV miejsce

2013

2013

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Rychłocicach

Męska drużyna pożarnicza - I miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - II miejsce
MDP męska - I miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Ostrówku

Męska drużyna pożarnicza - I miejsce


Wojewódzkie Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej w Smardzewicach

VIII miejsce

2012

2012

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Osjakowie

Męska drużyna pożarnicz - I miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce
MDP juniorzy młodsi - I miejsce
MDP juniorzy starsi- I miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Białej

Męska drużyna pożarnicza - I miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce


Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze w Skierniewicach

Drużyna mieszana - X miejsce


Wojewódzkie Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Powodziowego Obrony Cywilnej

VI miejsce

2011

2011

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Konopnicy

Męska drużyna pożarnicza - I miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - I miejsce
MDP męska - II miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Osjakowie

Męska drużyna pożarnicza - II miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - III miejsce

2010

2010

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Osjakowie

Męska drużyna pożarnicza - I miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - II miejsce
MDP męska - I miejsce


Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze w Pątnowie

Męska drużyna pożarnicza - II miejsce
Żeńska drużyna pożarnicza - III miejsce


Wojewódzkie Młodzieżowe Zawody Sportowo - Pożarnicze według regulaminu CTiF w Rozprzy

V miejsce

2009

2009

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Konopnicy

Męska drużyna pożarnicza: III miejsce
MDP męska: I miejsce
MDP żeńska: II miejsce


Powiatowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych według regulaminu CTiF w Białej

I miejsce

2008

2008

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze w Wierzchlesie

Męska drużyna pożarnicza: III miejsce
MDP męska: I miejsce
MDP żeńska: I miejsce